Vad är ett investmentbolag?

Börsen är hetare än kanske någonsin förut och allt fler väljer att spara sina pengar klokt i fonder eller till och med aktier. Allt färre har sina pengar ståendes på ett bankkonto och det är bra för den personliga ekonomin då pengar på kontot inte ger någon avkastning. För de allra flesta räcker det att ha ett tryggt sparande och det är inte önskvärt att beblanda sig mer än nödvändigt i börsen. Det finns dock de som vill veta mer om hur allt fungerar i den ekonomiska världen och de har kanske någon gång hört talas om investmentbolag. Vad är det för något och fungerar det egentligen? Det ska vi reda ut här under.

Ett bolag som äger andra bolag

Ett investmentbolag är ett bolag vars idé går ut på att äga andra bolag. Eller rättare sagt att äga aktier i andra aktiebolag. En aktie är en liten del av bolaget och därför blir det som att äga en liten del av bolaget. investmentbolag säga ofta ha stor makt och inflytande över företag då de har en stor del aktier och därmed kan styra företaget i den riktning de vill. Eftersom att affärsidén är att köpa aktier billigt och sedan sälja dem dyrare så vill de dock självklart att bolaget de har investerat i går bra. Det är ungefär samma princip som när privatpersoner köper aktier i företag bara att investmentbolag köper enormt många fler aktier. Privatpersoner kan köpa aktier i investmentbolag. Det är kanske ännu bättre att jämföra med fonder då en fond är en sammanslagning av många företag och det är ett investmentbolag också. De har flera företag i sin portfölj och går företagen bra så kommer även investmentbolaget att gå bra.

Två olika investmentbolag

Det brukar sägas att det finns två olika investmentbolag och vi har varit inne och pratat lite om dem innan. Det ena är det investmentbolag som köper en stor andel aktier för att kunna påverka det andra bolaget i och i vilken riktning det ska gå. Det kallas då ibland ett maktbolag. Den andra typen av investmentbolag är de som tittar långsiktigt och äger aktier i ett bolag för att på sikt kunna sälja sina aktier till ett mycket högre värde än vad de köpte in sig för. Oftast har investmentbolag inslag av båda dessa fenomen. Både att tjäna pengar men också att kunna utöva makt genom att tillexempel bestämma vilka som ska sitta i styrelsen på företaget.