Uppdrag till Trafikverket att se över banavgifter i det statliga järnvägsnätet

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att se över dagens nivåer och beräkningsgrunder för banavgifter som tas ut i det statliga järnvägsnätet. Syftet med översynen är att använda järnvägen effektivare och att stärka järnvägens konkurrenskraft.

Läs hela nyheten här

Lämna en kommentar