Användning av teknisk analys vid aktiehandel

Den som håller på att ta en titt på aktiemarknaden för första gången kan kanske känna att det är lite läskigt och att man inte förstår vad som egentligen sker. Det är helt förståeligt, men vi kommer att berätta lite om hur dynamiken på börsen fungerar för att just du ska kunna ha lite mer kött på benen.

Anledningen till att vara noga med valet av aktier

En aktieanalys är ett viktigt verktyg för investerare för att bättre förstå hur ett företags aktie presterar. Denna analys kan utföras genom att man undersöker olika faktorer som:

  • Marknadskapitalisering
  • Aktiekursrörelser
  • Finansiella nyckeltal
  • Andra kvalitativa och kvantitativa data

Det är viktigt att man tar hänsyn till all tillgänglig information när man analyserar aktier, eftersom detta hjälper en att ta mer välgrundade investeringsbeslut.

Vikten av trender

Aktieanalysen hjälper en att identifiera trender på aktiemarknaden och ger insikt rörande hur aktiekurserna sannolikt kommer att utvecklas i framtiden. Tekniska indikatorer spelar därmed en viktig roll i aktieanalysen, eftersom de lyfter fram förändringar som kan indikera köp- eller säljmöjligheter. Fundamentala faktorer som industritrender och företagens ekonomiska förhållanden ger också värdefull information för den potentielle investeraren.

Teknisk analys

Teknisk analys är en metod för att analysera aktieinvesteringar med hjälp av marknadshistorik med målet att identifiera handelsmönster och trender. Denna typ av metod används för att förutsäga framtida prisrörelser genom att undersöka aspekter som:

  • Historiska priser
  • Volym
  • Diverse andra handelsindikatorer

Den kan användas tillsammans med en mer grundläggande och generell analys för att ge investeraren en mer holistisk bild av situationen.

Teknisk analys i lite mer detalj

Då teknisk analys används tittar man på olika typer av diagram som t.ex. vanliga linjegrafer och även candlesticks (även känt som boxplot-diagram). Andra verktyg och metoder som används är:

  • Trendlinjer
  • Stöd-/motståndsnivåer
  • Glidande medelvärden

Genom att följa hur dessa diagram och signaler utvecklas över tid kan investerare förutse när nästa rörelse antagligen kommer att inträffa och därmed fatta välgrundade beslut rörande huruvida det är dags att köpa eller sälja.

Verktyg för olika slags strategier

Teknisk analys är ett effektivt verktyg oavsett om man är ute efter kortsiktiga eller långsiktiga vinster när det kommer till att investera i aktier. Detta ger investerare mer kött på benen för att de ska kunna fatta välgrundade beslut om när de bör köpa eller sälja.

Hur används teknisk analys bland professionella firmor?

Det man för det mesta hör talas om i Sverige är vanliga fondförvaltare. Men det finns även firmor som använder sig av mer avancerade tekniker än vad som används av de förstnämnda. Hedgefonder är privata investeringsfonder som använder sig av kapital från olika typer av investerare. De kan även investera sitt eget kapital. Dessa firmor arbetar med mer komplexa portföljkonstruktioner och riskhanteringstekniker.

Hedgefondernas olika inriktningar

Vissa hedgefonder specialiserar sig på specifika sektorer eller strategier, medan andra använder en mer diversifierad strategi för att investera i flera olika typer av tillgångar. Även om vissa hedgefonder kan ha liknande strategier som traditionella värdepappersfonder skiljer de sig åt något. Man använder sig av mer aggressiva taktiker som blankning, hävstångseffekt och derivat. Detta kan i slutändan leda till att deras investeringar utsätts för högre risknivåer än de mer traditionella varianterna.

Lämna en kommentar