Sveriges höga banavgifter sticker ut i EU – ska ses över

De svenska banavgifterna är höga jämfört med andra EU-länders avgifter. Nu ger regeringen Trafikverket i uppgift att se över dem.  ”Syftet är att använda järnvägen effektivare och att stärka järnvägens konkurrenskraft”, säger infrastrukturminister Andreas Carlson (KD). 

Läs hela nyheten här

Lämna en kommentar