Svensk lax – en god sak

Sverige har alla förutsättningar att utveckla hållbara och cirkulära landbaserade fiskodlingar som bygger på skonsamma slutna vattensystem men det behövs också politisk vilja att se landbaserade fiskodlingar som en möjlighet i den gröna omställningen och som ett bidrag till ökad självförsörjning av livsmedel, skriver företrädare för laxodlingsbolaget Re:ocean.

Läs hela nyheten här

Lämna en kommentar