Stor prisutdelning 26/4 till Sveriges bästa arbetsgivare gällande rådande  arbetsvillkor!

Nyckeltalsinstitutet har kartlagt arbetsvillkor inom ca 400 företag och organisationer med sammanlagt närmare 800 000 medarbetare, motsvarande ca 15 procent av alla som arbetar i Sverige. I samband med att resultaten blir offentliga utses vinnare inom tre kategorier: Bästa Attraktiva Arbetsgivarindex, Bästa Jämställdhetsindex JÄMIX® och Bästa Hälsoindex. 

Läs hela nyheten här

Lämna en kommentar