Så blir välfärden mindre konjunkturkänslig

För att kommuner och regioner ska förutsättningarna att både göra jobbet här och nu, och bygga framtidens välfärd, lägger vi nu fram fem förslag på förändringar som rör det finanspolitiska ramverket och i regelverken för den finansiella styrningen i kommuner och regioner, skriver Anders Henriksson, Leif Sandberg och Peter Danielsson vid SKR. 

Läs hela nyheten här

Lämna en kommentar