Ränteändringen som Riksbanken vill ha

Riksbanken vill att referensräntan Stibor byts mot Swestr. Det är av stor betydelse eftersom en stor andel av alla finansiella kontrakt, som till exempel obligationer och swappar, utgår från en referensränta. Hur bytet kommer sig, vad det innebär och hur det tas emot av marknaden är något som Placera har tagit reda på.

Läs hela nyheten här

Lämna en kommentar