Prevas slutför förvärvet av Enmac den 1 juli 2024 och förstärker sin marknadsnärvaro i Norden

Genom förvärvet etablerar Prevas en nordisk koncern med 1 100 medarbetare och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Förvärvet stärker koncernens förmåga att leverera innovativa lösningar och tjänster med fokus på produkt-, process- och produktionsutveckling samt att hjälpa kunder att dra större nytta av vår tids teknikutveckling.

Läs hela nyheten här

Lämna en kommentar