Politiken saknar strategi för livsmedelsberedskap och grön omställning

Vi kan bygga upp vår livsmedelsberedskap och samtidigt accelerera klimatomställningen i lantbruket. Men det krävs ambitiösa, kloka och långsiktiga beslut av sittande och kommande regeringar, skriver Cecilia Kocken, vd, Arla Sverige och Per Arfvidsson, vice vd, Lantmännen.

Läs hela nyheten här

Lämna en kommentar