Mörkrött för gröna fonderna – nettoutflöden ökar

Hållbara fonder har för första gången drabbats av betydande utflöden, inte minst så kallade ”mörkgröna” fonder där Handelsbanken är marknadsledare i Europa. ”Vi känner ingen oro”, säger Emma Viotti, ställföreträdande vd och produktchef på Handelsbanken Fonder.

Läs hela nyheten här

Lämna en kommentar