Miljardprojekt får grönt ljus: ”Sundsvalls största industrisatsning någonsin”

Investeringar för många miljarder kronor planeras i två projekt som tillsammans bedöms kunna bli Sundsvalls största industrisatsning någonsin. Det handlar både om en ny bränslefabrik och om ett nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk. Bägge miljardprojekten har i dagarna fått miljötillstånd.

Läs hela nyheten här

Lämna en kommentar