Låt det privata lyfta det svenska transportsystemet

Utveckling och förvaltning av svensk transportinfrastruktur har förbättringspotential. Flera statliga utredningar inklusive Trafikverket själva har pekat på att projekt tenderar att bli dyra och att de tar tid samt att det har byggts upp en underhållsskuld på drygt 100 miljarder kronor, skriver Almega tillsamman smed utredaren Fredrik Bergström.

Läs hela nyheten här

Lämna en kommentar