Intrum handelsstoppas – överens med kreditgivare om refinansiering

Intrum har kommit överens med en grupp kreditgivare om villkor för en potentiell refinansiering. Det innebär bland annat att obligationsägare får 10 procent av aktierna i det pressade kredithanteringsbolaget. Aktien handelsstoppades på börsen inför beskedet.

Läs hela nyheten här

Lämna en kommentar