Industrisatsningarna i norra Sverige är lovande – men utmaningarna är många

Industrisatsningarna i norra Sverige står inför betydande utmaningar vilka, givet Sveriges gynnsamma förutsättningar, dock kan klaras under förutsättning att klimatpolitiken ligger fast i EU, skriver företrädare för IVA.

Läs hela nyheten här

Lämna en kommentar