Hushållens likvida sparande stabilt under första kvartalet

Hushållens likvida sparande uppgick till 82 miljarder kronor under det första kvartalet, vilket är samma nivå som första kvartalet 2023. Det framgår av de kvartalsvisa Finansräkenskaperna från Statistiska centralbyrån, SCB.

Läs hela nyheten här

Lämna en kommentar