Hur prestationsbaserad avkastning och fair investment är korrelerat

Fair investment är ett begrepp som har blivit alltmer populärt, men det är inte alltid lätt att förstå vad det innebär. I denna artikel ska vi dyka djupare på hur prestationsbaserad avkastning och fair investment är korrelerat, och försöka förklara vad fair investment egentligen är.

Prestationsbaserad avkastning (PB) utgörs av de inkomster som investerare får från sina investeringar. Det kan vara aktier, obligationer eller andra former av finansiella instrument. PB resulterar i att investerare får tillgång till en större mängd medel som de kan använda för att expandera sina investeringar och göra framtida affärsbeslut. PB är en viktig del av många portföljer då den ger möjlighet att generera ytterligare inkomstströmmar. 

Fair Investment handlar om att se till att investeringar leder till socialt ansvariga resultat som gynnar samhället i stort. Det betyder att de metoder som används ska vara transparenta, granskade och ansvarsfulla. Syftet med fair investment är att säkerställa att investeringsresultaten leder till positiva effekter på samhällsnivå, snarare än bara individuell vinst. Fair investment kan handla om miljömässiga eller sociala aspekter, beroende på vilken typ av investering man gör.

Till exempel kan en institutionell investerare se till att deras fondinvesteringar beaktar miljöfrågor och bidrar till ett hållbart samhälle i stort. Detta kan ske genom olika typer av miljömotsvarande tekniker, såsom solenergi, energieffektivisering. Samt genom sponsring av miljöinitiativ eller projekt som syftar till bistånd för underprivilegierade grupper. Eftersom detta innebär extra arbete för de som skapar investeringsportföljen, har detta lett till en uppskattning från institutionella aktörer och privatpersoner om hur man skapar bra resultat utanför aktiemarknaden.