Goodbye Kansas krävs på återvinning i konkurs på 5 Mkr

Goodbye Kansas meddelar att bolaget har erhållit krav på återvinning från konkursförvaltaren för ett av de tidigare dotterbolag som försattes i konkurs i oktober 2023. Kravet gäller två koncerninterna betalningar om totalt cirka 5 miljoner kronor som genomfördes före konkursen.

Läs hela nyheten här

Lämna en kommentar