Ectin Research har ”ansträngt finansiellt läge”

Styrelsen i forskningsbolaget Ectin Research uppger att bolaget har ”ett ansträngt finansiellt läge” och att man upprättar en kontrollbalansräkning då det finns skäl att misstänka att det egna kapitalet är mindre än hälften av aktiekapitalet.

Läs hela nyheten här

Lämna en kommentar