”Det är en fantastisk kärlekshistoria”

Vilken är litteraturens roll i samhället? Di Weekends bokklubb träffas för andra gången, nu med Kerstin Ekmans bok ”Löpa varg”. Boken fick deltagarna att reflektera över vargens varande, åldrandet, förmågan att ompröva gamla ståndpunkter och vad som kännetecknar ett lyckligt äktenskap. ”En underbar bok”, säger Staffan Bohman, som precis har lämnat ordförandeposten i Electrolux.

Läs hela nyheten här

Lämna en kommentar