Delta i marknaden för europeiska utsläppsrätter

Klimatförändringarna, som framför allt orsakas av växthusgaser, håller världen i gungning. En av de viktigaste åtgärderna för att stoppa den globala uppvärmningen är utsläppsrätter. Utsläppsrätter ger företag rätten att släppa ut ett ton koldioxid (eller motsvarande växthusgas) per utsläppsrätt. Ambitiösare klimatmål och begränsade kvoter för utsläppsrätter har nyligen blivit en viktig prisdrivande faktor för utvecklingen i CO2-terminer (som handlas på terminsmarknaden). Det kan fortfarande finnas potential här, vilket också skulle kunna ge upphov till intressanta investeringsmöjligheter.

Läs hela nyheten här

Lämna en kommentar