Därför är det dags att automatisera hanteringen av digitala certifikat

Giltighetstiden för digitala certifikat kan komma att förkortas betydligt – med dramatiskt ökad arbetsbörda som följd. Det är därför läge att automatisera funktionen. – Nästan alla verksamheter kommer att beröras. Det är dags att se över detta nu, säger Fredrik Nilsson, Head of Client Team på Dotkeeper.

Läs hela nyheten här

Lämna en kommentar