Callio-projektet stärks när Dovre Group Plc går med i konsortiet för att utveckla en 85 MW BESS-lösning

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS” eller ”Bolaget”) meddelar en förstärkning av Callio-projekt i Pyhäjärvi, Finland, efter att Dovre Group Plc har gått med i konsortiet för att engagera sig i ett av tre delprojekt inom ramen för hela projektet. Dovre Group Plc har beslutat att delta i 85 MW Battery Energy Storage System (BESS)-projektet genom att förvärva delar av det specialföretag som specifikt bildas för BESS.

Läs hela nyheten här

Lämna en kommentar