Bud på Karnov på 84 kronor per aktie

Ett budkonsortie bestående av kapitalförvaltaren Greenoaks och huvudägaren Long Path lägger ett bud på 84 kronor per aktie i informationstjänsteföretaget Karnov, vilket är en premie på nästan 28 procent jämfört med gårdagens stängningskurs på 65,70 kronor.

Läs hela nyheten här

Lämna en kommentar