Bostadsbristen blåser upp inflationen i USA

NEW YORK. Det råder stor brist på bostäder i USA, vilket driver upp kostnaderna för hushållen som hyr sin bostad.   Samtidigt har amerikanerna som redan äger sin bostad och har bundna bolån inte alls haft lika stora kostnadsökningar.  Det är en skillnad som skapar låsningar på marknaden och blåser upp inflationssiffrorna. 

Läs hela nyheten här

Lämna en kommentar