Borgenär stärker greppet om kraschade sparfavoriten

Teknikbolaget Fingerprint Cards vill ta in 310 miljoner kronor i en företrädesemission – där Heights Capital Management står för en del av garantierna – för att lösa ett konvertibellån med just HCM som enligt bolaget stukat dess kontroll över kassan. Dessutom tar man ett brygglån för att hålla sig flytande till dess kapitalanskaffningen genomförts.

Läs hela nyheten här

Lämna en kommentar