Bakslag i domstol för Eniro – ”en exceptionell soppa”

Söktjänstbolaget Eniros beslut att lösa in vissa preferensaktier har nu ogiltigförklarats av en domstol i en rättstvist som Di tidigare rapporterat om.  Domen är ett rejält bakslag för Eniro och reser bland annat frågetecken kring om bolaget gjort rätt i att ge utdelning de senaste två åren. Eniro avser överklaga.

Läs hela nyheten här

Lämna en kommentar