Återupprepade felaktigheter om arbetstidsförkortning

Om vi lutar oss mot empirin har vi goda skäl att tro att en förkortad normalarbetstid leder till flera positiva effekter. Friskare, nöjdare, mer produktiva arbetare, ökad tillväxt och högre skatteintäkter, skriver doktoranden Jack Vahnberg, nationalekonomen Paul Pawlowski tillsammans med Sixten Engqvist och Daniel Suhonen vid tankesmedjan Katalys.

Läs hela nyheten här

Lämna en kommentar