Artificial Solutions Intern. – information och data om aktien

Artificial Solutions International är ett teknikbolag. Bolaget tillhandahåller Conversational AI, en form av artificiell intelligens som möjliggör för människor att kommunicera med applikationer, webbplatser och enheter på ett vardagligt och naturligt sätt via röst, text, beröring eller gester. Typiska kunder är stora globala företagskunder som behöver en plattform för att utveckla nya tjänster gentemot sina kunder. Bolaget grundades under 2001 och innehar verksamhet på global nivå.

Antal ägare av Artificial Solutions Intern. på Avanza och Nordnet:
2848 st

Noterad på:
First North Stockholm

Utdelning

Artificial Solutions Intern. har inte annonserat någon kommande utdelning.

Aktierekar för Artificial Solutions Intern.

Vi har inga registrerade köprekommendationer för Artificial Solutions Intern.

Besök bolagets hemsida

v10